Linkit

Hybridin jäsenyhdistykset

 • Asteriski ry - Turun yliopiston tietojenkäsittelytieteen opiskelijoiden ainejärjestö
 • Delta ry - Turun yliopiston matemaattisten ja fysikaalisten tieteiden opiskelijoiden yhdistys
 • Digit ry - Turun yliopiston tietotekniikan diplomi-insinööriopiskelijoiden ainejärjestö
 • In Vitro Aboensis IVA ry - Turun yliopiston terveyden biotieteiden opiskelijoiden yhdistys
 • Nucleus ry - Turun yliopiston biotekniikan ja elintarvikekehityksen opiskelijoiden yhdistys
 • Pulterit ry - Turun yliopiston ja Åbo Akademin geologian opiskelijoiden ainejärjestö
 • Synapsi ry - Turun Yliopiston Biologian ja Maantieteen Opiskelijain Yhdistys
 • Turun Yliopiston Kemistit TYK ry - Turun yliopiston kemian ja biokemian opiskelijoiden ainejärjestö

Sidosryhmiä ja yhteistyötahoja

Opiskelu

Turun yliopiston muut tiedekunta- ja kattojärjestöt:

 • Humanitas ry - Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan opiskelijoiden edunvalvontajärjestö
 • Index ry - Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan ja kasvatustieteellisen tiedekunnan kasvatustieteiden laitoksen opiskelijoiden kattojärjestö
 • Lex ry - Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden ainejärjestö
 • Opex ry - Turun yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan opettajankoulutuslaitoksen opiskelijoiden ainejärjestö.
 • TLKS ry - Turun yliopiston lääketieteen opiskelijoiden ainejärjestö
 • TuKY ry - Turun kauppakorkeakoulussa opiskelevien kauppatieteilijöiden yhdistys.
 • .

Hybridin sisarjärjestöjä Suomessa

 • Matlu ry - Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisten opiskelijajärjestöjen edunvalvonta- ja yhteistyöjärjestö
 • Oulun Luonnontieteilijät ry - Oulun yliopiston luonnontieteellisen tiedekunnan ainejärjestöjen kattojärjestö