Hallitus 2019

Kaikkien hallituksen jäsenten sähköposti on muotoa tunnus[at]utu.fi.

Koko hallituksen tavoittaa osoitteesta hybridi[at]utu.fi.

Puheenjohtaja

Valmistelee hallituksen ja yhdistyksen kokoukset ja johtaa puhetta hallituksen kokouksissa. Valvoo, että yhdistyksen toiminnassa noudatetaan yhdistyksen sääntöjä ja tarkoitusta, sekä lakia ja hyviä tapoja. Valvoo, ohjaa ja kehittää muiden hallituksen jäsenten sekä yhdistyksen toimintaa.

Jani Paasivirta
janpaa

Varapuheenjohtaja | IVA ry:n edustaja

Hoitaa puheenjohtajan tehtäviä tämän ollessa estynyt.
Tukee muiden hallituksen jäsenten toimintaa.

Anniina Jokela
anniina.a.jokela

Sihteeri | TYK ry:n edustaja

Laatii kokousten pöytäkirjat.
Valmistelee yhdistyksen kokoukset yhdessä puheenjohtajan kanssa.

Antti Pekkanen
anolpe

Taloudenhoitaja | TYK ry:n edustaja

Hoitaa yhdistyksen rahaliikenteen. Tekee tähän liittyvät kirjanpito- ja laskutustehtävät sekä yhdistyksen tilinpäätöksen ja talousarvion.

Saara Pellinen
saara.k.pellinen

Tiedotus- ja kansainvälisyysvastaava | Asteriski ry:n edustaja

Tiedottaa yhdistyksen toiminnasta kiinnittäen erityistä huomiota Hybridin jäsenjärjestöihin ja ylioppilaskuntaan. Vastaa yhdistyksen WWW-sivujen päivityksestä. Vastaa kansainvälisestä toiminnasta.

Sami Spets
savasp

Sosiaali- ja koulutuspoliittinen | Synapsi ry:n edustaja

Huolehtii jäsenyhdistysten sosiaalipoliittisesta toiminnasta. Pitää yhteyttä tiedekunnan halloped-koordinaattoriin ja tämän kautta tiedekuntaneuvoston johtokunnan opiskelijoihin. Pitää hallituksen ajan tasalla tiedekuntapolitiikasta. Pitää yhteyttä jäsenyhdistysten koulutuspoliittisiin vastaaviin.

Sampo Ahlholm
saolah

Ympäristövastaava ja piltti- ja fuksivastaava | Delta ry:n edustaja

Vastaa jäsenjärjestöstöjen tuutoreiden välisestä kommunikaatiosta ja orientaatioviikon ohjelmasta.

Sanna Launiainen
satelau

Tapahtumavastaava | Digit ry:n edustaja

Vastaa yhdistyksen tapahtumien järjestelyistä.

Petro Silenius
petro.v.silenius

Tapahtumavastaava | Digit ry:n edustaja

Vastaa yhdistyksen tapahtumien järjestelyistä.

Peetu Seilonen
peetu.seilonen

Liikunta- ja kulttuurivastaava | Pulterit ry:n edustaja

Vastaa liikuntatapahtumien järjestämisestä ja kulttuuritapahtumien organisoinnista

Niko Kumpulainen
niko.o.kumpulainen

Excursio- ja ulkoasiainvastaava | TYK ry:n edustaja

Vastaa excursion järjestämisestä ja yhdistyksen yrityssuhteista.

Fanni Suomi
fanni.m.suomi