Hallitus 2018

Kaikkien hallituksen jäsenten sähköposti on muotoa tunnus@utu.fi.

Koko hallituksen tavoittaa osoitteesta hybridi@utu.fi.

Puheenjohtaja

Valmistelee hallituksen ja yhdistyksen kokoukset ja johtaa puhetta hallituksen kokouksissa. Valvoo, että yhdistyksen toiminnassa noudatetaan yhdistyksen sääntöjä ja tarkoitusta, sekä lakia ja hyviä tapoja. Valvoo, ohjaa ja kehittää muiden hallituksen jäsenten sekä yhdistyksen toimintaa.

Kadir Demir
kaahde

Varapuheenjohtaja ja häirintäyhdyshenkilö | TYK ry:n edustaja

Hoitaa puheenjohtajan tehtäviä tämän ollessa estynyt.
Tukee muiden hallituksen jäsenten toimintaa.

Laura Forsman
laelfo

Sihteeri | Nucleus ry:n edustaja

Laatii kokousten pöytäkirjat.
Valmistelee yhdistyksen kokoukset yhdessä puheenjohtajan kanssa.

Piita Koivisto
pikakoi

Taloudenhoitaja | Synapsi ry:n edustaja

Hoitaa yhdistyksen rahaliikenteen. Tekee tähän liittyvät kirjanpito- ja laskutustehtävät sekä yhdistyksen tilinpäätöksen ja talousarvion.

Maija Jortikka
mamajo

Tiedotusvastaava ja VOO:n päätoimittaja | Digit ry:n edustaja

Tiedottaa yhdistyksen toiminnasta kiinnittäen erityistä huomiota Hybridin jäsenjärjestöihin ja ylioppilaskuntaan. Vastaa yhdistyksen WWW-sivujen päivityksestä. VOO:n päätoimittaja vastaa vaihtoehtoisen opinto-oppaan toimittamisesta.

Iikka Luoma-aho
ijluah

Sosiaalipoliittinen | Pulterit ry:n edustaja

Huolehtii jäsenyhdistysten sosiaalipoliittisesta toiminnasta.

Henrik Englund
hevaen

Koulutuspoliittinen | Delta ry:n edustaja

Pitää yhteyttä mat-lt. tiedekunnan halloped-koordinaattoriin ja tämän kautta tiedekuntaneuvoston johtokunnan opiskelijoihin. Pitää hallituksen ajan tasalla tiedekuntapolitiikasta. Pitää yhteyttä jäsenyhdistysten koulutuspoliittisiin vastaaviin.

Lauri Heinonen
lakahei

Tapahtumavastaava | Asteriski ry:n edustaja

Vastaa yhdistyksen tapahtumien järjestelyistä.

Juha Jaaksi
juha.j.jaaksi

Tapahtumavastaava | IVA ry:n edustaja

Vastaa yhdistyksen tapahtumien järjestelyistä.

Anniina Jokela
anniina.a.jokela

kansainvälisyys-ja ympäristövastaavaksi | TYK ry:n edustaja

Vastaa kansainvälisestä toiminnasta

Enni Mannila
nsoma

Ulkoasiainvastaava | Asteriski ry:n edustaja

Hoitaa yhdistyksen yrityssuhteita

Janne Iltanen
jatail

Liikunta- ja Kulttuurivastaava | IVA ry:n edustaja

Vastaa liikuntatapahtumien järjestämisestä ja kulttuuritapahtumien organisoinnista

Liisa Jokinen
liisa.s.jokinen

Piltti-ja fuksivastaava | Synapsi ry:n edustaja

Vastaa jäsenjärjestöstöjen tuutoreiden välisestä kommunikaatiosta ja orientaatioviikon ohjelmasta.

Lauri Pulli
lauri.i.pulli

Ekskursiovastaava ja häirintäyhdyshenkilö | Pulterit ry:n edustaja

Vastaa excursion jäjärjestämisestä

Teemu Anttilainen
teemu.t.anttilainen