Hallitus 2017

Kaikkien hallituksen jäsenten sähköposti on muotoa tunnus@utu.fi.

Koko hallituksen tavoittaa osoitteesta hybridi@utu.fi.

Puheenjohtaja

Valmistelee hallituksen ja yhdistyksen kokoukset ja johtaa puhetta hallituksen kokouksissa. Valvoo, että yhdistyksen toiminnassa noudatetaan yhdistyksen sääntöjä ja tarkoitusta, sekä lakia ja hyviä tapoja. Valvoo, ohjaa ja kehittää muiden hallituksen jäsenten sekä yhdistyksen toimintaa.

Eemil Vainio
eeilva

Varapuheenjohtaja ja häirintäyhdyshenkilö | Nucleus ry:n edustaja

Hoitaa puheenjohtajan tehtäviä tämän ollessa estynyt.
Tukee muiden hallituksen jäsenten toimintaa.

Kadir Demir
kaahde

Sihteeri | IVA ry:n edustaja

Laatii kokousten pöytäkirjat.
Valmistelee yhdistyksen kokoukset yhdessä puheenjohtajan kanssa.

Kaisa Koskenniemi
kaikos

Taloudenhoitaja | TYK ry:n edustaja

Hoitaa yhdistyksen rahaliikenteen. Tekee tähän liittyvät kirjanpito- ja laskutustehtävät sekä yhdistyksen tilinpäätöksen ja talousarvion.

Moona Haapala
mokiha

Tiedotusvastaava | Digit ry:n edustaja

Tiedottaa yhdistyksen toiminnasta kiinnittäen erityistä huomiota Hybridin jäsenjärjestöihin ja ylioppilaskuntaan. Vastaa yhdistyksen WWW-sivujen päivityksestä.

Timo Blomqvist
tkpblo

Sosiaalipoliittinen, yhdenvertaisuus-, tuutorivastaava ja häirintäyhdyshenkilö | TYK ry:n edustaja

Huolehtii jäsenyhdistysten sosiaalipoliittisesta sekä kansainvälisestä toiminnasta. Vastaa jäsenjärjestöstöjen tuutoreiden välisestä kommunikaatiosta ja orientaatioviikon ohjelmasta.

Emilia Kortelainen
emkrkor

Koulutuspoliittinen ja tuutorivastaava | Pulterit ry:n edustaja

Pitää yhteyttä mat-lt. tiedekunnan halloped-koordinaattoriin ja tämän kautta tiedekuntaneuvoston johtokunnan opiskelijoihin. Pitää hallituksen ajan tasalla tiedekuntapolitiikasta. Pitää yhteyttä jäsenyhdistysten koulutuspoliittisiin vastaaviin. Vastaa jäsenjärjestöstöjen tuutoreiden välisestä kommunikaatiosta ja orientaatioviikon ohjelmasta.

Matti Vuorisalo
maolvu

Tapahtumavastaava | Asteriski ry:n edustaja

Vastaa yhdistyksen tapahtumien järjestelyistä.

Sami Spets
savasp

Tapahtumavastaava | Nucleus ry:n edustaja

Vastaa yhdistyksen tapahtumien järjestelyistä.

Tomi Sjöblom
tojosj
Toimikausi 1.1.-3.12.2017

Tapahtumavastaava | Synapsi ry:n edustaja

Vastaa yhdistyksen tapahtumien järjestelyistä.

Piia Lemmetty
pipalem

VOO:n päätoimittaja, kansainvälisyys-, ekskursio- ja ympäristövastaava | Delta ry:n edustaja

Vastaa vaihtoehtoisen opinto-oppaan toimittamisesta, kansainvälisestä toiminnasta sekä ekskursion järjestämisestä.

Saana Kallela
sakakal
Toimikausi 1.1.-4.12.2017