Hallitus 2016

Kaikkien hallituksen jäsenten sähköposti on muotoa tunnus@utu.fi.

Koko hallituksen tavoittaa osoitteesta hybridi@utu.fi.

Puheenjohtaja

Valmistelee hallituksen ja yhdistyksen kokoukset ja johtaa puhetta hallituksen kokouksissa. Valvoo, että yhdistyksen toiminnassa noudatetaan yhdistyksen sääntöjä ja tarkoitusta, sekä lakia ja hyviä tapoja. Valvoo, ohjaa ja kehittää muiden hallituksen jäsenten sekä yhdistyksen toimintaa.

Juho Mustakoski
jjmmus

Varapuheenjohtaja | Synapsi ry:n edustaja

Hoitaa puheenjohtajan tehtäviä tämän ollessa estynyt.
Tukee muiden hallituksen jäsenten toimintaa.

Katri Aksentjeff
kaemak

Sihteeri | Asteriski ry:n edustaja

Laatii kokousten pöytäkirjat ja julkaisee ne yhdistyksen internet-sivuilla.
Valmistelee yhdistyksen kokoukset yhdessä puheenjohtajan kanssa.

Janne Iltanen
jatail

Taloudenhoitaja | Delta ry:n edustaja

Hoitaa yhdistyksen rahaliikenteen. Tekee tähän liittyvät kirjanpito- ja laskutustehtävät sekä yhdistyksen tilinpäätöksen ja talousarvion.

Paavo Palanterä
pevpal

Tiedotus- ja ekskursiovastaava | Digit ry:n edustaja

Tiedottaa yhdistyksen toiminnasta kiinnittäen erityistä huomiota Hybridin jäsenjärjestöihin ja ylioppilaskuntaan. Vastaa yhdistyksen WWW-sivujen päivityksestä. Vastaa ekskursion järjestämisestä.

Sampsa Vuorela
sailvu

Sosiaalipoliittinen ja kansainvälisyysvastaava | Statistika ry:n edustaja

Huolehtii jäsenyhdistysten sosiaalipoliittisesta sekä kansainvälisestä toiminnasta.

Saana Kallela
sakakal

Koulutuspoliittinen vastaava | TYK ry:n edustaja

Pitää yhteyttä mat-lt. tiedekunnan halloped-koordinaattoriin ja tämän kautta tiedekuntaneuvoston johtokunnan opiskelijoihin. Pitää hallituksen ajan tasalla tiedekuntapolitiikasta. Pitää yhteyttä jäsenyhdistysten koulutuspoliittisiin vastaaviin.

Jenni Lähdeniemi
ajtlah

Tuutorivastaava | Asteriski ry:n edustaja

Vastaa jäsenjärjestöstöjen tuutoreiden välisestä kommunikaatiosta ja orientaatioviikon ohjelmasta.

Eemil Vainio
eeilva

Tapahtumavastaava | Digit ry:n edustaja

Vastaa yhdistyksen tapahtumien järjestelyistä.

Niklas Luomala
nemluo

Tapahtumavastaava | Pulterit ry:n edustaja

Vastaa yhdistyksen tapahtumien järjestelyistä.

Teppo Lindberg
taelin

Tapahtumavastaava | Asteriski ry:n edustaja

Vastaa yhdistyksen tapahtumien järjestelyistä.

Saku Reunanen
sakreu

VOO:n päätoimittaja | IVA ry:n edustaja

Vastaa vaihtoehtoisen opinto-oppaan toimittamisesta.

Maiju Mäkinen
maimakx

Työelämämessujen vastaava | Nucleus ry:n edustaja

Vastaa työelämämessujen järjestämisestä.

Ella-Maria Vesilahti
emsves