Hallitus 2015

Kaikkien hallituksen jäsenten sähköposti on muotoa tunnus@utu.fi.

Koko hallituksen tavoittaa osoitteesta hybridi@utu.fi.

Puheenjohtaja

Valmistelee hallituksen ja yhdistyksen kokoukset ja johtaa puhetta hallituksen kokouksissa. Valvoo, että yhdistyksen toiminnassa noudatetaan yhdistyksen sääntöjä ja tarkoitusta, sekä lakia ja hyviä tapoja. Valvoo, ohjaa ja kehittää muiden hallituksen jäsenten sekä yhdistyksen toimintaa.

Henna Henriksson
hemahe

Varapuheenjohtaja | Digit ry:n edustaja

Hoitaa puheenjohtajan tehtäviä tämän ollessa estynyt.
Tukee muiden hallituksen jäsenten toimintaa.

Petri Nissilä
pemini

Sihteeri | Delta ry:n edustaja

Laatii kokousten pöytäkirjat ja julkaisee ne yhdistyksen internet-sivuilla.
Valmistelee yhdistyksen kokoukset yhdessä puheenjohtajan kanssa.

Juho Mustakoski
jjmmus

Taloudenhoitaja | Nucleus ry:n edustaja

Hoitaa yhdistyksen rahaliikenteen. Tekee tähän liittyvät kirjanpito- ja laskutustehtävät sekä yhdistyksen tilinpäätöksen ja talousarvion.

Marko Saatsi
mvjsaa

Tiedotusvastaava | Statistika ry:n edustaja

Tiedottaa yhdistyksen toiminnasta kiinnittäen erityistä huomiota Hybridin jäsenjärjestöihin ja ylioppilaskuntaan. Vastaa yhdistyksen WWW-sivujen päivityksestä.

Erik Manelius
emaman

Sosiaalipoliittinen vastaava | IVA ry:n edustaja

Huolehtii jäsenyhdistysten sosiaalipoliittisesta toiminnasta.

Eveliina Seppänen
eeesep

Koulutuspoliittinenvastaava | Synapsi ry:n edustaja

Pitää yhteyttä mat-lt. tiedekunnan halloped-koordinaattoriin ja tämän kautta tiedekuntaneuvvoston johtokunnan opiskelijoihin. Pitää hallituksen ajan tasallla tiedekuntapolitiikasta. Pitää yhteyttä jäsenyhdistysten koulutuspoliittisiin vastaaviin.

Katri Aksentjeff
kaemak

Tuutorivastaava | TYK ry:n edustaja

Vastaa jäsenjärjestöstöjen tuutoreiden välisestä kommunikaatiosta ja orientaatioviikon ohjelmasta.

Lassi Raivonen
lajorai

Tapahtumavastaava | Pulterit ry:n edustaja

Vastaa yhdistyksen tapahtumien järjestelyistä.
Erityisosa-alueena Startit.

Senja Meronen
sekrme

Tapahtumavastaava | Nucleus ry:n edustaja

Vastaa yhdistyksen tapahtumien järjestelyistä.

Ella-Maria Vesilahti
emsves

Tapahtumavastaava | Asteriski ry:n edustaja

Vastaa yhdistyksen tapahtumien järjestelyistä.
Erityisosa-alueena HybridiSpeksi.

Sampsa Vuorela
sailvu

Toimihenkilöt

Halloped-koordinaattori

Toimii linkkinä Hybridin ja matemaattisluonnontieteellisen
tiedekunnan hallopedien välillä.

Henna Henriksson
hemahe

KV-vastaava

Vastaa kansainvälisistä asioista.

Petri Nissilä
pemini