Hallitus 2014

Kaikkien hallituksen jäsenten sähköposti on muotoa tunnus@utu.fi.

Koko hallituksen tavoittaa osoitteesta hybridi@utu.fi.

Puheenjohtaja

Valmistelee hallituksen ja yhdistyksen kokoukset ja johtaa puhetta hallituksen kokouksissa. Valvoo, että yhdistyksen toiminnassa noudatetaan yhdistyksen sääntöjä ja tarkoitusta, sekä lakia ja hyviä tapoja. Valvoo, ohjaa ja kehittää muiden hallituksen jäsenten sekä yhdistyksen toimintaa.

Perttu Peltonen
pesape

Varapuheenjohtaja | Digit ry:n edustaja

Hoitaa puheenjohtajan tehtäviä tämän ollessa estynyt.
Tukee muiden hallituksen jäsenten toimintaa.

Petri Nissilä
pemini

Sihteeri | Delta ry:n edustaja

Laatii kokousten pöytäkirjat ja julkaisee ne yhdistyksen internet-sivuilla.
Valmistelee yhdistyksen kokoukset yhdessä puheenjohtajan kanssa.

Juha Paananen
jipaan

Taloudenhoitaja | Pulterit ry:n edustaja

Hoitaa yhdistyksen rahaliikenteen. Tekee tähän liittyvät kirjanpito- ja laskutustehtävät sekä yhdistyksen tilinpäätöksen ja talousarvion.

Katariina Antikainen
kaemhe

Tiedotusvastaava | Nucleus ry:n edustaja

Tiedottaa yhdistyksen toiminnasta kiinnittäen erityistä huomiota Hybridin jäsenjärjestöihin ja ylioppilaskuntaan. Vastaa yhdistyksen WWW-sivujen päivityksestä.

Niina Kelanne
nimakel

Sosiaalipoliittinen- ja nettisivuvastaava | Asteriski ry:n edustaja

Huolehtii jäsenyhdistysten sosiaalipoliittisesta toiminnasta. Ylläpitää Hybridin nettisivuja niin Hybridin kuin jäsenyhdistysten toiminnan osalta.

Marlo Ekberg
mmekbe

Koulutuspoliittinenvastaava | IVA ry:n edustaja

Pitää yhteyttä mat-lt. tiedekunnan halloped-koordinaattoriin ja tämän kautta tiedekuntaneuvvoston johtokunnan opiskelijoihin. Pitää hallituksen ajan tasallla tiedekuntapolitiikasta. Pitää yhteyttä jäsenyhdistysten koulutuspoliittisiin vastaaviin.

Noora Houttu
nhmhou

Tapahtumavastaava | Synapsi ry:n edustaja

Vastaa yhdistyksen tapahtumien järjestelyistä.
Erityisosa-alueena Startit.

Henna Henriksson
hemahe

Tapahtumavastaava | Statistika ry:n edustaja

Vastaa yhdistyksen tapahtumien järjestelyistä.
Erityisosa-alueena Startit

Eeva-Leena Keskinen
eeleke

Tapahtumavastaava | Pulterit ry:n edustaja

Vastaa yhdistyksen tapahtumien järjestelyistä.

Jenni Pihanperä
jesupi

Toimikausi 1.1.-31.7.

Toimihenkilöt

Halloped-koordinaattori

Toimii linkkinä Hybridin ja matemaattisluonnontieteellisen
tiedekunnan hallopedien välillä.

Juho Loukonen
jolouk

Vuosijuhlaemäntä

Vastaa vuosijuhlien järjestämisestä yhdessä isännän kanssa.

Eerika Vuorinen
heeevu

Vuosijuhlaisäntä

Vastaa vuosijuhlien järjestämisestä yhdessä emännän kanssa kanssa.

Sami Siipola
sossii