Hallitus

Toimikausi 2020

Kaikkien hallituksen jäsenten sähköposti on muotoa tunnus@utu.fi.

Koko hallituksen tavoittaa osoitteesta hybridi@utu.fi.

Puheenjohtaja

Valmistelee hallituksen ja yhdistyksen kokoukset ja johtaa puhetta hallituksen kokouksissa. Valvoo, että yhdistyksen toiminnassa noudatetaan yhdistyksen sääntöjä ja tarkoitusta, sekä lakia ja hyviä tapoja. Valvoo, ohjaa ja kehittää muiden hallituksen jäsenten sekä yhdistyksen toimintaa.

Maria Nieminen
maria.p.nieminen

Varapuheenjohtaja ja ulkoasiainvastaava| TYK ry:n edustaja

Hoitaa puheenjohtajan tehtäviä tämän ollessa estynyt. Vastaa yhdistyksen yrityssuhteista. Tukee muiden hallituksen jäsenten toimintaa.

Fanni Suomi
fanni.m.suomi

Sihteeri ja tiedotusvastaava | IVA ry:n edustaja

Laatii kokousten pöytäkirjat.
Valmistelee yhdistyksen kokoukset yhdessä puheenjohtajan kanssa. Tiedottaa yhdistyksen toiminnasta kiinnittäen erityistä huomiota Hybridin jäsenjärjestöihin ja ylioppilaskuntaan.

Aura Tuohisto-Kokko
aura.a.tuohisto-kokko

Taloudenhoitaja, varahalloped-koordinaattori ja Loimu-yhteyshenkilö | TYK ry:n edustaja

Hoitaa yhdistyksen rahaliikenteen. Tekee tähän liittyvät kirjanpito- ja laskutustehtävät sekä yhdistyksen tilinpäätöksen ja talousarvion.

Ira Tulla
ira.m.tulla

Koulutuspoliittinen vastaava ja halloped-koordinaattori | Delta ry:n edustaja

Pitää hallituksen ajan tasalla tiedekuntapolitiikasta. Pitää yhteyttä jäsenyhdistysten koulutuspoliittisiin vastaaviin, TYYn toimistoon ja tiedekunnan hallinnon opiskelijaedustajiin. Osallistuu tiedekunnan johtoryhmän tapaamisiin.

Mikko Jaskari
mikko.m.jaskari

Sosiaalipoliittinen vastaava ja TEK-yhteyshenkilö | Nucleus ry:n edustaja

Huolehtii jäsenyhdistysten sosiaalipoliittisesta toiminnasta ja pitää yhteyttä jäsenyhdistysten sosiaalipoliittisiin vastaaviin.

Rita Ojaniemi
rita.j.ojaniemi

Tapahtumavastaava ja yhdenvertaisuusvastaava| Digit ry:n edustaja

Vastaa yhdistyksen tapahtumien järjestelyistä.

Rio Koskelo
rlskos

Tapahtumavastaava ja somevastaava | Pulterit ry:n edustaja

Vastaa yhdistyksen tapahtumien järjestelyistä. Tekee päivityksiä yhdistyksen somekanavilla.

Veera Pajunen
veera.e.pajunen

Piltti- ja fuksivastaava | Delta ry:n edustaja

Vastaa jäsenjärjestöstöjen tuutoreiden välisestä kommunikaatiosta ja orientaatioviikon ohjelmasta.

Aleksi Varho
aleksi.j.varho

Excursio- ja ympäristövastaava | Nucleus ry:n edustaja

Vastaa excursion järjestämisestä.

Julia Pyysalo
julia.a.pyysalo