Hallitus

Toimikausi 2022

Kaikkien hallituksen jäsenten sähköposti on muotoa tunnus[at]utu.fi.

Koko hallituksen tavoittaa osoitteesta hybridi[at]utu.fi.

Puheenjohtaja, TEK-yhteyshenkilö ja vara-hallopedkoordinaattori

Valmistelee hallituksen ja yhdistyksen kokoukset ja johtaa puhetta hallituksen kokouksissa. Valvoo, että yhdistyksen toiminnassa noudatetaan yhdistyksen sääntöjä ja tarkoitusta, sekä lakia ja hyviä tapoja. Valvoo, ohjaa ja kehittää muiden hallituksen jäsenten sekä yhdistyksen toimintaa.

Fanni Ristioja
fanni.m.ristioja

Varapuheenjohtaja, yhdenvertaisuusvastaava, ympäristövastaava ja IT-vastaava | TYK ry:n edustaja

Hoitaa puheenjohtajan tehtäviä tämän ollessa estynyt. Tukee muiden hallituksen jäsenten toimintaa.

Juuso Pitkäniemi
juuso.e.pitkaniemi

Sihteeri, tiedotusvastaava ja ekskursiovastaava | Delta ry:n edustaja

Laatii kokousten pöytäkirjat.
Valmistelee yhdistyksen kokoukset yhdessä puheenjohtajan kanssa. Tiedottaa yhdistyksen toiminnasta kiinnittäen erityistä huomiota Hybridin jäsenjärjestöihin ja ylioppilaskuntaan. On päävastuussa ekskursion suunnittelusta ja järjestämisestä.

Iiro Myllymäki
iiro.m.myllymaki

Taloudenhoitaja ja kansainvälisyysvastaava| IVA ry:n edustaja

Hoitaa yhdistyksen rahaliikenteen. Tekee tähän liittyvät kirjanpito- ja laskutustehtävät sekä yhdistyksen tilinpäätöksen ja talousarvion.

Bence Berki
bence.a.berki

Piltti- ja tuutorivastaava, Tapahtumavastaava ja Loimu-yhteyshenkilö| Synapsi ry:n edustaja

On yhteydessä ainejärjestöjen tuutoreihin ja vastaa tiedekuntatasolla tuutoreista. On ideoimassa ja järjestämässä Hybridin tapahtumia. Pitää yhteyttä Loimuun.

Jenni Autere
jenni.k.autere

Somevastaava, sosiaalipoliittinen vastaava ja Tapahtumavastaava| Delta ry:n edustaja

On ideoimassa ja järjestämässä Hybridin tapahtumia Huolehtii Hybridi Turku ry:n sometileistä.

Maria Ahola
maria.t.ahola

Koulutuspoliittinen vastaava ja Halloped-koordinaattori | Synapsi ry:n edustaja

Pitää huolta yhdistyksen koulutuspoliittisista asioista ja järjestää vastuualuetapaamisia ainejärjestöjen koulutuspoliittisten vastaavien kanssa..

Roosa Ruokonen
roosa.a.ruokonen